Aankondiging Algemene Ledenvergadering STA

No Comments

Algemene Ledenvergadering  Donderdag 22 maart 2018 om 19:30.sctalogo1.0

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 38e algemene ledenvergadering van onze club. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij dan ook van harte uitnodigen.

 

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en uiteraard wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur ook niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

Door de vergadering op een donderdagavond te houden hoopt het bestuur dat er meer leden in de gelegenheid zijn om de vergadering bij te wonen.
Op deze avond hopen we ook een gast spreker uit te nodigen, hierdoor wordt het zeker interessant om deze avond bij te komen wonen. Meer informatie hierover volgt snel.

Het kan zijn dat u als lid graag iets op de agenda geplaatst wil hebben zodat dit behandeld wordt tijdens de vergadering. Dit kan uiteraard rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

Aftredend zijn Cees van Dongen en Ron Verburg . Ron heeft aangegeven weer voor 2 jaar in het bestuur actief te willen blijven. Cees heeft het bestuur te kennen gegeven met de bestuursactiviteiten na 13 jaar te willen stoppen.
Marian Vermeulen heeft aangegeven te stoppen met de penning-meester taken. Ook hiervoor zijn we op zoek naar iemand die dit op zich zou willen nemen. Marian heeft niet in het bestuur gezeten, en deze constructie zou heel goed voort gezet kunnen worden bij haar eventuele opvolg(st)er.

Om de bestuurs-sterkte weer terug te brengen naar 7 leden zijn we nog steeds opzoek naar een bestuurskandidaat. Dus meldt je aan!

Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.

Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien in het bestuur of in de jeugd commissie om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! We zijn op zoek naar jouw!

Dus als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, verwachten wij jullie op donderdagavond 22 maart vanaf 19:30 in het club gebouw aan de Geerweg nr 14.

 

Namens het bestuur,

Cees van Dongen

Secretaris, Surfclub Ter Aar


Verstuur een bericht naar je vrienden of deel het op in de STA/HWS groep.

Subscribe to our newsletter!

Meer nieuws voor u verzameld

Leave a Comment