Algemene Ledenvergadering Dinsdagavond 31 maart gaat niet door!

No Comments

Algemene Ledenvergadering Dinsdagavond 31 maart 2020 om 19:30 

In verband met het regeringsbeleid gaan clubgebonden activiteiten tot nader order niet door. Het gaat om trainingen, wedstrijden (5 April) en de algemene ledenvergadering (31 Maart).

Tot een eventuele lockdown kunnen leden wel gebruik maken van de kleedkamers en de surfkluisjes. Houdt wel rekening met de geadviseerde afstand van anderhalve meter afstand van elkaar.

 

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 40ste Algemene ledenvergadering van onze surfclub.

Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugdlid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en we delen uiteraard de plannen voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terugkoppeling vanuit de leden weet het bestuur immers niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

Een punt uit de agenda willen we graag in de uitnodiging benadrukken. We zouden graag op de ALV het huishoudelijk reglement willen aanpassen;

Verplichting tot inzet kracht bij wedstrijden of andere evenementen.

 

Graag horen we jullie mening!

Van de bestuurstafel.
Het bestuur heeft Rob Rekelhof en Oana Popa bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor commissaris Trainingen en Social. Als bestuur zijn wij hier erg blij mee en hebben het volste vertrouwen in dat zij hiervoor gekozen worden.

Het bestuur heeft echter nog geen kandidaat gevonden voor onderstaande rol. Deze rol zal het bestuur compleet maken!

 • Commissaris Wedstrijden
  • Aansturing wedstrijdcommissie
  • Wedstrijdkalender (ook HWS)
  • Organisatie clubwedstrijden
  • Werving wedstrijdleiding (cursussen)
  • Wedstrijdresultaten vastleggen
  • Aanschaf bekers & bestickeren

Wij roepen alle leden, ouders  en partners van leden op om hun steentje bij te dragen en het bestuur te versterken. Mocht je bereid zijn deeltaken op je te willen nemen, meld je dan bij een van de bestuursleden of via Bestuur@surfclubteraar.nl.

Kandidaten voor de te benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.

Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een bestuursvergadering bij te wonen, laat het weten, voel je vrij!

Als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, dan verwachten wij jullie op dinsdagavond 31 maart vanaf 19:30 uur in het clubgebouw aan de Geerweg 14,  Ter Aar.

ALV documenten.
De agenda van de ALV, het financieel verslag 2019 en notulen van de ALV 2019 zijn te vinden in de ‘Downloads pagina (tab ALV)‘.

Wellicht dat er nog punten ontbreken op de agenda. Mocht dit het geval zijn, dan kan dit voor aanvang van de vergadering worden aangegeven, rekening houdend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

 

Namens het bestuur,

Eline Reichgelt

Secretaris, Surfclub Ter Aar

Meer nieuws voor u verzameld