Algemene Ledenvergadering Donderdagavond 28 maart 2019 om 19:30

No Comments

Algemene Ledenvergadering Donderdagavond 28 maart 2019 om 19:30.

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de
39ste Algemene ledenvergadering van onze surfclub.

Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als
jeugdlid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je
vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen
jaar ‘gevaren’ hebben, en we delen uiteraard de plannen voor het komende jaar.
Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder
terugkoppeling vanuit de leden weet het bestuur immers niet of we volgens
jullie de juiste koers varen.

Van de bestuurstafel.
Aftredend zijn Linda van der Voorn, Mirjam Jonker en Albert van den Berg. Alle
drie hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Het bestuur heeft Sandra Rekelhof bereid gevonden zich kandidaat te stellen
voor de bestuursfunctie van penningmeester. Als bestuur zijn wij hier erg blij
mee en hebben het volste vertrouwen in dat zij hiervoor gekozen wordt.

Het bestuur heeft echter nog geen kandidaten gevonden voor onderstaande
rollen.

Deze rollen kunnen opgesplitst worden in deeltaken, deze taken vergen
bij elkaar maximaal 1 uur per week tijd in het surfseizoen.

Voorzitter
Voorzitten vergaderingen
Algehele coördinerende taak
Externe contacten
Externe communicatie en sponsoring
Content verzamelen voor de website/FaceBook pagina
Website bijhouden functioneel
Sponsorfondsen benaderen
AVG (privacy wetgeving)
Bar & clubhuis
Inkoop en schoonmaak
Coördineren barbezetting

Wij roepen alle leden, ouders en partners van leden op om hun steentje bij te
dragen en het bestuur te versterken. Mocht je bereid zijn deeltaken op je te wil
nemen, meld je dan bij een van de bestuursleden of via
Bestuur@surfclubteraar.nl.

Je begrijpt dat de nood hoog is.
Kandidaten voor de te benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur
minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken.

Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te
worden gesteund.

Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben
om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien om te zien en ervaren
wat dit al zo inhoud, geef je dan op! Wij zijn op zoek naar jou!

Als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, dan verwachten wij jullie op
donderdagavond 28 maart vanaf 19:30 in het clubgebouw aan de Geerweg
14, Ter Aar.

ALV documenten.
De agenda van de ALV, het financieel verslag 2018 en notulen van de ALV
2018 zijn te vinden in de ‘Downloads pagina (tab ALV)‘.

Wellicht dat er nog punten ontbreken op de agenda. Mocht dit het geval zijn,
dan kan dit voor aanvang van de vergadering worden aangegeven, rekening
houdend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

Namens het bestuur,
Eline Reichgelt
Secretaris, Surfclub Ter Aar

Meer nieuws voor u verzameld