Alles over STA SurfMateriaal

technoboards on beachSurfclub Ter Aar heeft 20 Bic Techno’s in haar bezit met bijbehorende reeks zeilen in alle maten.
Deze Techno’s boards zijn verworven uit fondsen die onze vereniging steunen. Deze Techno’s worden zoveel mogelijk ingezet ten behoeve van haar jeugdleden en leden, om het surfen onder de knie te krijgen.
Door gebruik slijt het materiaal en zal de surfclub toch een keer voor vervanging moeten
zorgen. Ook zal schade aan het materiaal gerepareerd moeten worden.
Als vereniging vragen wij een vergoeding, voor het gebruik van het materiaal van de vereniging.

 

Voor het gebruik en uitlenen van STA Surfmateriaal zijn de volgende regels van kracht:
1) Er kan gebruik gemaakt worden van clubmateriaal tijdens de lessen en wedstrijden en evenementen georganiseerd door of bij Surfclub Ter Aar. Hiervoor betaalt een eerste jaarslid (asprirant) van Surfclub Ter Aar € 125 per lesseizoen(begin mei tot half september). 2e jaarsleden betalen €150, 3e jaarsleden €175 en 4e jaarsleden en langer lidmaatschap €200.

2) Een lid kan ook buiten de lessen en evenementen van de surfclub gebruik maken van clubmateriaal. Bijvoorbeeld tijdens wedstrijden of andere evenementen binnen Nederland.
Hiervoor dient men een aanvraag in waarin een uitlever- en inname datum wordt afgesproken.

Het materiaal dient voor de eerstkomende trainingsavond/ wedstrijd weer ingeleverd te zijn.

3) Leden die gebruik maken van lesmateriaal zoals bedoeld onder punt 1 kunnen gratis gebruikmaken van dit materiaal tijdens de door de club georganiseerde wedstrijden en evenementen. Voor de overige wedstrijden en evenementen wordt een vergoeding gevraagd zoals vermeld in punt 4.

4) Voor het gebruik van clubmateriaal als onder punt 2 en 3 omschreven, vragen wij voor een halve set, genoemd alleen een board of alleen een tuigage, de volgende bedragen vermeld in onderstaande tabel.


 

STA leden die €125/seizoen (of meer) voor surfmateriaal gebruik betalen.

BT setje (board plus tuigage) Tuigage of BT Board
Één dag €15,- €10,-
Twee dagen €25,- €20,-
Drie tot max 7 dagen €70,- €50,-

 

STA leden die GEEN €125/seizoen voor surfmateriaal gebruik betalen.

BT setje (board plus tuigage) Tuigage of BT Board
Één dag €25,- €20,-
Twee dagen €40,- €30,-
Drie tot max 7 dagen €100,- €70,-

 

5) Indien het surfmateriaal niet binnen de afgesproken uitleenperiode is ingeleverd, dan worden de bedragen, onder punt 3 & 4 genoemd, voor de extra dagen in rekening gebracht.

6) Een lid kan gebruik maken van clubmateriaal tijdens de clublessen, mits er voldoende clubmateriaal ter beschikking is.

7) Schade.
De gebruiker van surfmateriaal zal voor ontstane schade aansprakelijk gesteld worden.