STA agenda ALV (41) zaterdag 6 maart 2021

ALVĀ Uitsplitsing Opbrengsten 2020 ALV 6 maart

STA Uitleg Baten-Lasten&begroting 2021 ALV 6 maart

ALV Baten en Lasten 2020 en Begroting 2021

De notulen van de ALV gehouden op 1 juli 2020

STA Uitleg Baten-Lasten&begroting 2020 ALV 1 juli

ALV Baten en Lasten 2019 en Begroting 2020

De notulen van de ALV gehouden op 28 maart 2019

De agenda voor de ALV te houden op woensdagavond 1 juli 2020

Uitnodiging voor de STA ALV te houden op dinsdag 31 maart 2020 vanaf 19:30