IVA cursus online

Allen die Surfclub Ter Aar een warm hart toedragen,

De regelgeving rond alcoholgebruik en  alcoholverstrekking zijn aangescherpt en daarmee ook de controle daarop. We hebben al eens een mystery shopper gehad en is aangekondigd dat er vaker een scherper gecontroleerd wordt op handhaving van de regelgeving door met name sport verenigingen.

 

Eén van de aspecten is dat de bar-medewerkers de IVA cursus hebben gevold en daarvoor een certificaat hebben ontvangen.
In het verleden is dit een aantal maal door de gemeente Nieuwkoop verzorgt en waar een aantal van jullie ook aan hebben deelgenomen.
Het volgen van deze korte cursus kan nu ook online op de de site van NOC-NSF.
 
Via de volgende link http://nocnsf.nl/iva kun je de cursus volgen en de test doen. Deze test bestaat uit ongeveer 20 vragen. Als je 4 of minder vragen fout hebt beantwoord ben je al geslaagd en kan je het certificaat downloaden. Maak je meer fouten is dat geen probleem je kan net zolang proberen totdat je het gehaald hebt.
 
Bij het verstrekken van de gegevens is naast de eigen persoonsgegevens van belang:
> Aangesloten bij welke bond (afkorting):  kies Watersportvebond
> Naam barverantwoordelijke:   C.W. van Dongen
 
Als club willen wij zoveel mogelijk mensen (leden en  bv ouders van leden) in ons bestand hebben staan die de IVA cursus hebben gevolgd. Dit is dan ook een oproep aan jullie om de test te doen en het certificaat voor de club te gaan halen. Het kost je gemiddeld ongeveer een kwartiertje van jullie tijd.
Ook al hebben jullie misschien al eerder de cursus gevolgd kan het geen kwaad om de test te doen. Uit eigen ervaring (vandaag opgedaan) is maar weer gebleken dat de kennis niet meer altijd paraat was.
 
Mochten jullie de test met succes hebben afgerond zou ik willen vragen een copy van het certificaat naar mij te e-mailen.
 
Alvast hartelijk dank voor de jullie aandacht en medewerking.
Namens het bestuur van Surfclub Ter Aar