Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 22 maart 2018 19:30

No Comments

Algemene Ledenvergadering Donderdagavond 22 maart 2018 om 19:30.sctalogo1.0

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 38e Algemene ledenvergadering van onze surfclub. Dit maal dus op een donderdagavond.
Jeugd leden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en we delen uiteraard de plannen voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur immers niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

Gastspreker.
Op deze avond heeft het bestuur ook een gastspreker uitgenodigd voor in de pauze. Het onderwerp zal alle surfers aangaan, door de prangende vraag;
              “Kunnen wij volgend jaar nog wel vrijuit surfen op onze plas??”
Wil je hierover meer weten zorg dan dat je er bij bent.

Van de bestuurstafel.
Aftredend zijn Cees van Dongen en Ron Verburg. Cees heeft het bestuur te kennen gegeven na 13 jaar zijn bestuursactiviteiten te willen stoppen. Ron heeft aangegeven zich beschikbaar te willen stellen voor een verlenging van 2 jaar.

Het bestuur heeft Eline Reichgelt bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie van secretaris. Als bestuur zijn wij hier erg blij mee en hebben het volste vertrouwen in dat zij hiervoor gekozen wordt.
Het bestuur heeft echter nog geen kandidaat gevonden om de penningmeester taken van Marian Vermeulen over te willen nemen. Marian heeft 12 jaar de penningmeester taak zeer nauwgezet op haar genomen, maar heeft het bestuur laten weten te willen stoppen. Wij zijn dan ook opzoek naar iemand die de penningmeester taak van Marian wil overnemen. Deze taak kan net als bij Marian het geval is geweest uitgevoerd worden zonder dat hij of zij in het bestuur plaats neemt.

Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.

Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! Wij zijn op zoek naar jouw!

Als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, dan verwachten wij jullie op donderdagavond 22 maart vanaf 19:30 in het club gebouw aan de Geerweg 14,  Ter Aar.

ALV documenten.
De agenda van de ALV, het financieel verslag 2017 en notulen van de ALV 2017 zijn te vinden in de ‘Downloads pagina (tab ALV)‘ of kunnen toegestuurd worden door het opgeven van uw email adres in het ‘Opstuur formulier‘.

Wellicht dat er nog punten ontbreken op de agenda. Mocht dit het geval zijn, dan kan dit voor aanvang van de vergadering worden aangegeven, rekening houdend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

 

Namens het bestuur,

Cees van Dongen

Secretaris, Surfclub Ter Aar

 

Meer nieuws voor u verzameld