Aankondiging Algemene Ledenvergadering 3 maart 2013 om 12:00.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 3 maart 2013 om 12:00.


Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 33e algemene ledenvergadering van onze club. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij dan ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en uiteraard wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur ook niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

Agenda
De agenda en tevens uitnodiging zijn naast de notulen van 2012 en het financiƫle Overzicht van de clubsite te downloaden. Ga hiervoor naar http://www.surfclubteraar.nl/download.php?list.3

Het kan zijn dat u als lid graag iets op de agenda geplaatst wil hebben zodat dit behandeld wordt tijdens de vergadering. Dit kan uiteraard rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

Bestuursverkiezing
De bestuursverkiezing staat ook ieder jaar op de agenda. Aftredend zijn Harry Egberts, Henk Stoltenborg en Merel van Lammeren. Harry heeft aangegeven weer voor 2 jaar in het bestuur actief te willen blijven. Henk en Merel hebben het bestuur te kennen gegeven hun bestuursactiviteiten te willen stoppen. Het bestuur is dan ook blij te kunnen melden twee kandidaten te hebben gevonden voor de vacante bestuursfuncties. Dit zijn Robin Koeleman en Stefan Oostendorp. Hiermee komen we weer op de sterkte van 6 bestuursleden.
Het bestuur ziet het liefst dat de bestuurs-sterkte weer terug gebracht wordt naar 7 leden.
Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.
Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien in het bestuur of in de jeugd commissie om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! We zijn op zoek naar jouw!

Afscheid
Henk Stoltenborg maakt al ruim 30 jaar deel uit van het bestuur. Binnen het bestuur heeft Henk vele jaren als voorzitter de surfclub gediend. Nu Henk plaats gaat maken voor de jongere generatie wil ik een oproep plaatsen naar alle leden en oudleden van Surfclub Ter Aar om vooral naar deze vergadering toe te komen. Als bestuur willen we dit afscheid van Henk niet zonder een officieel tintje laten voorbijgaan.

Als jullie je stem niet verloren willen laten gaan en je Henk nog de hand wil schudden, verwachten wij jullie op zondag 3 maart vanaf 11:30 in het club gebouw aan de Geerweg nr 14.

Namens het bestuur,rnCees van DongenrnSecretaris, Surfclub Ter Aar