Privacy Statement wedstrijden

Surfclub Ter Aar, Geerweg 14 in Ter Aar, secretaris@surfclubteraar.nl, verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inschrijving en organisatie

Om de deelname aan een wedstrijd mogelijk te maken verwerkt Surfclub Ter Aar van de deelnemers:

 • [voor- en achternaam]
 • [geboortedatum]
 • [geslacht]
 • [licentienummer Watersportverbond]
 • [e-mailadres]
 • [telefoonnummer]
 • [klasse]
 • [zeilnummer]

Deze gegevens worden verwerkt om personen als deelnemers te registreren, om de wedstrijdindeling te maken, te communiceren over deelname aan de wedstrijd, inschrijvingsgeld te innen en andere voorkomende activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn in verband met de organisatie van de wedstrijd. Surfclub Ter Aar bewaart deze gegevens 2 jaar.

Wedstrijduitslagen/deelnemerslijsten/protestmededelingen

Ook verwerkt Surfclub Ter Aar in verband met de organisatie van de wedstrijd en uitvoering van de deelnameovereenkomst, de bovengenoemde overzichten. In deze overzichten zijn opgenomen:

 • [de deelnemers (voor- en achternaam)]
 • [de protesten]
 • [de resultaten]
 • [informatie over de locatie en datum van de wedstrijd]
 • [de wedstrijdcategorie]
 • [voor- en achternamen van de deelnemers in/exclusief bemanning]
 • [licentienummer]
 • [klasse]
 • [zeilnummer]

Surfclub Ter Aar bewaart deze gegevens 5 jaar. Na afloop van deze termijn worden de wedstrijduitslagen vanwege de historische en statistische waarde daarvan gearchiveerd.

Publicatie van wedstrijduitslagen

Wedstrijduitslagen worden in verband met de organisatie van de wedstrijd gedeeld met de deelnemers.

De wedstrijduitslagen worden ook openbaar gedeeld en gepubliceerd via surfclubteraar.nl en sociale media. Surfclub Ter Aar heeft hierbij een gerechtvaardigd belang wegens het publiciteitsbelang voor de zeilers, teams en sponsoren en de promotie van de watersport in het algemeen. Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat kenbaar maken door een bericht te sturen aan de Secretaris via secretaris@surfclubteraar.nl

Beeldmateriaal

Tijdens wedstrijden kan beeldmateriaal (foto’s en video’s) worden gemaakt. Beeldmateriaal met nieuws- en/of promotiewaarde wordt op grond van een gerechtvaardigd belang van Surfclub Ter Aar dat is gelegen in de promotie van het wedstrijdevenement, de organisatie en de watersport in het algemeen, gepubliceerd op sociale media en www.surfclubteraar.nl.
Heeft u bezwaar tegen openbare publicatie? Dan kunt u dat gemotiveerd kenbaar maken door een bericht te sturen aan de Secretaris via secretaris@surfcluberaar.nl.

Beeldmateriaal van kinderen en beeldmateriaal binnen de amateursport zonder nieuws- en/of promotiewaarde wordt in beginsel enkel intern met de deelnemers gedeeld. Openbare publicatie vindt dan enkel plaats met toestemming van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s).
Surfclub Ter Aar bewaart deze gegevens 5 jaar. Na afloop van deze termijn wordt beeldmateriaal met historische en statistische waarde gearchiveerd.

Derden

Surfclub Ter Aar deelt de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de deelnemerslijsten om de wedstrijd te kunnen organiseren (om de deelnameovereenkomst uit te voeren) met het Watersportverbond zodat de geldigheid van de benodigde licenties kan worden gecontroleerd.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met de Secretaris via secretaris@surfclubteraar.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan eerst contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.