Algemene Ledenvergadering 1 maart 2015 om 12:00

Algemene Ledenvergadering 1 maart 2015 om 12:00.


Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 35e algemene ledenvergadering van onze club. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij dan ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en uiteraard wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur ook niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

De agenda en tevens uitnodiging zijn van de clubsite te downloaden via de volgende link:
http://www.surfclubteraar.nl/download.php?list.3
Tevens zijn hier de Notulen van de ALV 3 maart 2013 als mede het overzicht van Inkomsten en Uitgaven ALV 2014 vanaf te downloaden.
Mocht dit een probleem zijn wordt op verzoek de vergaderingstukken naar u toegestuurd.

Het kan zijn dat u als lid graag iets op de agenda geplaatst wil hebben zodat dit behandeld wordt tijdens de vergadering. Dit kan uiteraard rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

De bestuursverkiezing staat ook ieder jaar op de agenda. Aftredend zijn Harry Egberts, Robin Koeleman en Stefan Oostendorp. Harry heeft aangegeven weer voor 2 jaar in het bestuur actief te willen blijven. Robin en Stefan hebben het bestuur te kennen gegeven met de bestuursactiviteiten te willen stoppen.
Het bestuur heeft een 2-tal kandidaten bereid gevonden zich kandidaat te stellen te weten Albert van den Berg en Menno de Keijzer. Als bestuur zijn wij erg blij met beide kandidaten en hebben dan ook het volste vertrouwen dat beide gekozen zullen worden. Om de bestuurs-sterkte weer terug te brengen naar 7 leden zijn we nog steeds opzoek naar een bestuurskandidaat. Dus meldt je aan!

Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.
Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien in het bestuur of in één van de commissies om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! We zijn op zoek naar jouw!

Dus als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, verwachten wij jullie op zondag 1 maart vanaf 11:30 in het club gebouw aan de Geerweg nr 14.

Namens het bestuur,rnCees van DongenrnSecretaris, Surfclub Ter Aar