Algemene Ledenvergadering 20 maart 2016 om 12:00

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 36e algemene ledenvergadering van onze club. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij dan ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en uiteraard wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur ook niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

De agenda en tevens uitnodiging zijn van de clubsite te downloaden.

Kijk hiervoor onder de menu optie Downloads.

Het kan zijn dat u als lid graag iets op de agenda geplaatst wil hebben zodat dit behandeld wordt tijdens de vergadering. Dit kan uiteraard rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

Aftredend zijn Cees van Dongen, Ariane van Opzeeland en Rob Vink. Cees heeft aangegeven weer voor 2 jaar in het bestuur actief te willen blijven. Ariane en Rob hebben het bestuur te kennen gegeven met de bestuursactiviteiten te willen stoppen.

Het bestuur heeft tot nu toe 1 kandidaat bereid gevonden zich kandidaat te stellen te weten Ron Verburg. Als bestuur zijn wij erg blij met Ron als kandidaat maar zijn nog steeds opzoek naar een 2e kandidaat. Dus meldt je aan!

Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund. Dit kunnen dus ook de bestuursleden zijn.

Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien in het bestuur of in de jeugd commissie om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! We zijn op zoek naar jouw!

Dus als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, verwachten wij jullie op zondag 20 maart vanaf 11:30 in het club gebouw aan de Geerweg nr 14.

Namens het bestuur,

Cees van Dongen
Secretaris, Surfclub Ter Aar
0646231706

ALV downloads:

agenda ALV 20 maart 2016

Inkomsten&UitgavenALV2016-Publicatie

Notulen ALV 1 maart 2015