Surfclub Ter Aar 35 jaar

Meld je aan!
a.s. zaterdag 8 oktober bestaat Surfclub Ter Aar 35 jaar.
Surfclub Ter Aar is een windsurfvereniging welke tot in de wijde omgeving bekend staat om z,n gemoedelijke vorm van les geven aan vooral jongeren op prachtig surfmateriaal, met veel vrijwilligers en opgeleide jonge windsurftrainers.
Het bestuur heeft bij gelegenheid van dit 35 jarig bestaan gedacht om iets speciaals te doen voor onze trouwe leden en vrijwilligers met ouders of echtgenoot. Kaarten met uitnodiging en mogelijkheid van aanmelden is een tijdje terug naar allen verzonden.
Om een idee te krijgen wie we kunnen verwachten zou het fijn zijn als er gebruikgemaakt wordt van het STA 35 jaar aanmeld formulier op de site.
We starten zaterdag om 13.00u met een wedstrijd van twee uur. Tussen twee keer het uur varen is er een pauze met iets lekkers. Hierna is er om 18.00u een bbq en zetten we een gezellige avond voort waarbij u alles wordt aangeboden door de Surfclub.
Indien men op deze feestelijke dag toch iets wilt geven hebben we een bus staan waarin u een gift kunt doen voor “Spieren voor Spieren”.
SpierenVoorSpieren
Op deze wijze hebben we als Surfclub gedacht, bij de gelegenheid van ons 35 jarig bestaan, middels u gift iets door te geven aan kinderen en ouderen welke getroffen worden door deze verschrikkelijke ziekte.
Het bestuur,
Harry, Cees, Menno, Albert, Ron en Mirjam