Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 maart 2017

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2017 om 12:00.sctalogo1.0

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 37e Algemene ledenvergadering van onze surfclub. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij ook van harte uitnodigen.

 

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en we delen uiteraard de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur immers niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

 

Wellicht dat er nog punten ontbreken op de agenda. Mocht dit het geval zijn, dan kan dit voor aanvang  van de vergadering worden aangegeven, rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

 

Aftredend zijn Harry Egberts, Menno de Keijzer en Albert van den Berg.
Harry en Menno hebben het bestuur te kennen gegeven met de bestuursactiviteiten te willen stoppen. Harry is 10 jaar onze voorzitter geweest en daarop voorafgaand vele jaren actief bestuurslid. Uiteraard besteden we hier in de vergadering uitgebreid aandacht aan.
Albert heeft daarentegen aangegeven zich beschikbaar te willen stellen voor een verlenging van 2 jaar. Daarnaast heeft hij zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter van de Surfclub.

Het bestuur heeft tevens drie kandidaten bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie te weten: Mirjam Jonker, Linda van der Voorn en Jari de Keijzer. Als bestuur zijn wij erg blij met deze kandidaten en hebben dan ook het volste vertrouwen dat zij gekozen zullen worden.
Om de omvang van het bestuur weer terug te brengen naar 7 leden zijn we echter nog steeds opzoek naar een enthousiaste bestuurskandidaat. Dus meld je aan!

 

Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.

Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! Wij zijn op zoek naar jouw!

Als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, dan verwachten wij jullie op zondag 19 maart vanaf 11:30 in het club gebouw aan de Geerweg 14,  Ter Aar.

De agenda, het financieel verslag 2016 en notulen van de ALV 2016 zijn te vinden in de ‘Downloads pagina (tab ALV)‘ of kunnen toegestuurd worden door het opgeven van uw email adres in het ‘Opstuur formulier‘.

Namens het bestuur,

Cees van Dongen

Secretaris, Surfclub Ter Aar