Algemene Ledenvergadering 14 maart 2010

Algemene Ledenvergadering 14 maart 2010 om 12:00

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 30e algemene ledenvergadering van onze club. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij dan ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en uiteraard wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur ook niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

De agenda en tevens uitnodiging is van de clubsite te downloaden. rnDaarnaast staan daar ook de Notulen van de ALV van 22 maart 2009 en het Overzicht van de Inkomsten&Uitgaven 2009 en Begroting 2010.

Het kan zijn dat u als lid graag iets op de agenda geplaatst wil hebben zodat dit behandeld wordt tijdens de vergadering. Dit kan uiteraard rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

De bestuursverkiezing staat ook ieder jaar op de agenda. Aftredend en herkiesbaar zijn, Sebas van Grasstek, Cees van Dongen en Saskia van Smoorenburg. Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund. rnMocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien in het bestuur om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! We zijn op zoek naar jou!

Dus als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, verwachten wij jullie op zondag 14 maart vanaf 11:30 in het club gebouw aan de Geerweg nr 14.

Namens het bestuur,rnCees van Dongen