Verslag ALV 19 maart

Op 19 maart is de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Op de agenda stonden de gebruikelijke zaken zoals het verslag van de financiële situatie van de club, en de begroting van dit jaar, maar ook het afscheid van onze voorzitter Harry Egberts.

Ondanks de forse investeringen in surfmateriaal en een nieuwe keuken en bar staat de surfclub er nog steeds goed voor. Dit betekend dat er geen contributie of verhogingen voor het gebruik van surfmateriaal nodig is. Goed nieuws voor onze leden.

Na de pauze kwamen de diverse commissies aanbod. Zo werd er aandacht besteed aan een nieuwe inter-club competitie tussen wsv Zegerplas en Surfclub Ter Aar. Zo worden er per club 4 wedstrijden georganiseerd. Het gaat daarbij om het veroveren van de ZESTA Bokaal. De eerste wedstrijd wordt gehouden bij ons op zondag 2 april.
Over de planning van  lesseizoen van dit jaar werd verteld dat de inventarisatie onder de cursisten van 2016 langzaam aan binnenkomt. Dit jaar wordt er op 2 avonden lesgegeven; dinsdagavond voor gevorderden en donderdagavond voor de beginners. Meer informatie zal zo spoedig kenbaar gemaakt worden.

Uitgebreid werd er stilgestaan bij het feit dat Martien Vermeulen na 15 jaar stopt met lesgeven en het stokje overdraagt aan de jongere generatie. Gezien de lange staat van dienst en het vele vrijwilligerswerk werd Martien benoemd tot Erelid van Surfclub Ter Aar.

 

De verbouwing van de kantine met een nieuwe bar en keuken kwam ook uitgebreid aan de orde. Menno die verbouwing vanuit het bestuur van voor tot achter heeft begeleid en ondersteund verteld over de fantastische bouwploeg (Harrie, Sebastiaan, Anton, Melvin, Robin en Menno) die 15 weekeinden de schouders er onder gezet hebben. Het resultaat mag er zijn!

Bij het agendapunt van de  bestuursverkiezing waren Harry, Menno en Albert aftredend. Menno en Harry stelden zich beide niet meer herkiesbaar. Albert was wel herkiesbaar en werd voor 2 jaar herkozen.
De aftredende voorzitter stelde nog wel de nieuwe kandidaat bestuursleden voor; Mirjam Jonker, Linda van der Voorn en Jari de Keijzer. Zonder tegenkandidaten traden zij alle drie toe het bestuur.

Voordat Harry de voorzittershamer kon overdragen aan de zijn opvolger Albert van den Berg, werd hij eerst toegesproken om hem te bedanken voor de 22 bestuursjaren waarvan de laatste 10 als voorzitter. Een hele waslijst aan zaken die zijn gerealiseerd in de afgelopen 20 passeerden de revue. Hier was Harry bij betrokken of heeft daar een grote stempel op gezet. Ook Harry werd benoemd tot Erelid (Erevoorzitter) van Surfclub Ter Aar.

De vergadering werd afgesloten met een drankje wat mede door de komst van een groep oud (bestuurs)leden nog heel gezellig werd.