Algemene Ledenvergadering (ALV) STA – 1 april 2023

Beste STA’er en ouders,

Bij deze nodig ik je/jullie graag namens het bestuur uit voor de ALV op zaterdag 1 april 2023 om 16:00 uur (en nee dat is geen grap!). 

Op deze ALV staat de toekomst van STA centraal, denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van nieuw materiaal voor de club en uiteraard de financiële aspecten.

De ALV vindt plaats in het clubgebouw aan de Geerweg 14, Ter Aar of digitaal. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2023 door je via dit formulier op te geven. Geef daarbij meteen aan of je de inhoudelijke stukken voor de vergadering wilt ontvangen en op welke wijze (digitaal of fysiek) je wilt deelnemen. Wil je als ouder (ook) een stem uitbrengen voor een jeugdlid (< 18 jaar) geef dit aan op het formulier, vermeld dan de naam van het jeugdlid. 

Voor een optimale voorbereiding van de vergadering ontvangen wij vragen of opmerkingen graag uiterlijk 24 maart 2023. Deze kun je sturen naar secretaris@surfclubteraar.nl.

Programma

15:45 uur           Inloop clubgebouw

16:00 uur           Start Algemene Leden Vergadering

18:00 uur           Afsluiting Algemene Leden Vergadering 

18:05 uur           Borrel en ??!

ALV documenten

De agenda wordt uiterlijk een week voor de ALV toegezonden. Zoals hierboven genoemd ontvang je naar wens de inhoudelijk stukken.

We hopen dat je erbij bent op 1 april a.s.,

Met vriendelijke groet,

Kim Bavinck

Mede namens Jari, Sandra, Rob, Patrick, Selwyn en Robert