Algemene Ledenvergadering 18 maart 2012 om 12:00

No Comments

Namens het bestuur mag ik alle leden van Surfclub Ter Aar uitnodigen voor de 32e algemene ledenvergadering van onze club. Jeugdleden zijn uiteraard ook welkom op deze vergadering. Hoewel je als jeugd lid geen stemrecht hebt mag je wel vertegenwoordigd worden door je vader, moeder of toeziend voogd die we hierbij dan ook van harte uitnodigen.

Deze vergadering is de gelegenheid om te horen hoe we als club het afgelopen jaar ‘gevaren’ hebben, en uiteraard wat de plannen zijn voor het komende jaar. Daarnaast is het ook de gelegenheid om je stem te laten horen! Zonder terug koppeling vanuit de leden weet het bestuur ook niet of we volgens jullie de juiste koers varen.

De agenda en tevens uitnodiging zijn binnenkort van de clubsite te downloaden. rnHet kan zijn dat u als lid graag iets op de agenda geplaatst wil hebben zodat dit behandeld wordt tijdens de vergadering. Dit kan uiteraard rekeninghoudend met de bepalingen van Artikel 11 van de statuten.

De bestuursverkiezing staat ook ieder jaar op de agenda. Aftredend zijn Cees van Dongen, Saskia van Smoorenburg en Sebastiaan van Grasstek. Cees en Saskia hebben aangegeven herkiesbaar te zijn voor een volgende termijn van 2 jaar. Sebastiaan kan zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met het bestuurswerk en zal zich niet herkiesbaar stellen.
Het bestuur heeft Marc van de Boogaard bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de vacante bestuurs-plaats.

(tegen)Kandidaten voor de te (her)benoemen bestuursleden dienen hun kandidatuur minimaal vijf dagen voor de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken. Die kandidaatstelling dient door minstens vijf stemgerechtigde leden te worden gesteund.
Mocht je je niet direct kandidaat willen stellen maar wel belangstelling hebben om eens een jaartje vrijblijvend mee te willen draaien in het bestuur om te zien en ervaren wat dit al zo inhoud, geef je dan op! We zijn op zoek naar jouw!

Dus als jullie je stem niet verloren willen laten gaan, verwachten wij jullie op zondag 18 maart vanaf 11:30 in het club gebouw aan de Geerweg nr 14.

De Notuten van Algemene LedenVergadering 2011, de agenda voor de ALV 2012 alsmede de Financiele verslaglegging 2011 en begroting 2012 zijn hier te Downloaden.

Namens het bestuur,rnCees van DongenrnSecretaris, Surfclub Ter Aar

Meer nieuws voor u verzameld

Leave a Comment