Algemene Ledenvergadering Zaterdagmiddag 6 maart 2021 (Online)

No Comments
Beste STA’er en ouders,

Bij deze nodig ik je graag namens het bestuur uit voor de Online ALV op zaterdag 6 maart 2021 om 17:00 uur. Op deze ALV staat de toekomst van STA centraal. Iets ander format dan altijd. Met niet een grote terugblik, maar een grote blik vooruit.

Verder:

–  40 jarige bestaan STA!!

–  Wie aan de bestuurstafel?

Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. In deze tijden van de corona crisis, de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden en de huidige maatregelen heeft het bestuur besloten de ALV digitaal te organiseren.

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 maart 2021, door een mail te sturen naar secretaris@surfclubteraar.nl onder vermelding van je naam en het mailadres waarop je de link van de ALV vergadering wilt ontvangen. Wil je als ouder (ook) een stem uitbrengen voor een jeugdlid (< 18 jaar) geef dit aan in deze mail, vermeld dan de naam van het jeugdlid.

5 maart 2021 ontvang je via de mail een link met een uitnodiging voor een vergadering in “Google Meet”. Mocht je nog niet eerder met Google Meet hebben gewerkt, probeer het alvast een keer uit. De deelnemers aan de vergadering zijn zelf verantwoordelijk voor een stabiel netwerk. Geadviseerd wordt om met een PC of een laptop in te loggen, dan zijn ook de polls beschikbaar.

Voor een optimale voorbereiding van de vergadering ontvangen wij vragen of opmerkingen over de onderwerpen van de agenda graag ook uiterlijk 4 maart 2021. Deze kun je sturen naar secretaris@surfclubteraar.nl.

Programma

16:30 uur           Inloggen online vergadering

17:00 uur           Start Algemene Leden Vergadering

18:30 uur           Einde Algemene Leden Vergadering

ALV documenten

De agenda van de ALV, het financieel verslag 2020 en notulen van de ALV 2020 zijn te vinden op www.surfclubteraar.nl/downloads vanaf vrijdag 19 februari 2021.

We hopen dat je erbij bent op 6 maart a.s.,

Met vriendelijke groet,

Namens Jari, Ron, Rob en Patrick

Eline Reichgelt

Secretaris Surfclub ter Aar

Meer nieuws voor u verzameld