De notulen van de ALV gehouden op 28 maart 2019

De agenda voor de ALV te houden op dinsdagavond 31 maart 2020

Uitnodiging voor de STA ALV te houden op dinsdag 31 maart 2020 vanaf 19:30

De agenda voor de ALV te houden op donderdagavond 28 maart 2019

Uitnodiging voor de STA ALV te houden op donderdag 28 maart 2019 vanaf 19:30

ALV2019-Publicatie Inkomsten&Uitgaven 2018 en begroting 2019

De notulen van de ALV gehouden op 12 maart 2018

De agenda voor de ALV te houden op donderdagavond 22 maart 2018

De notulen van de ALV gehouden op 19 maart 2017

ALV2018-Publicatie Inkomsten&Uitgaven 2017 en begroting 2018